Àrea d’Alcaldia:

  • Servei de Comunicació.
  • Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (SERTIC).
  • Servei d’Innovació.
  • Servei de Ciutat Intel·ligent.
  • Servei d’Inversions i Internacionalització.

Àrea de Festes i Tradicions, Cultura i Esport.

  • Servei de Normalització Lingüística.
  • Servei d’Acció Cultural.
  • Servei de Festes i Tradicions.