Portaveu adjunta de Compromís València.

Àrea d’Alcaldia:

  • Oficina d’Estadística.

Àrea de Família, Educació i Consum:

  • Servei d’Educació.
  • Servei de Sanitat i Consum.

Àrea de Festes i Tradicions, Cultura i Esport:

  • Servei de Patrimoni Històric i Artístic.
  • Servei de Recusos Culturals.
  • Servei de Banda Simfònica.