Àrea d’Alcaldia:

  • Servei de Turisme.

Àrea d’Hisenda i Participació:

  • Servei de Societat de la Informació, Transparència i Simplificació de Procediments.
  • Servei de Registre i Població.

Àrea d’Ocupació, Formació i Emprenedoria:

  • Servei d’Emprenedoria.

Àrea Patrimoni, Recusos Humans i Tècnics:

  • Servei de Procediment Sancionador.
  • Servei de Personal.
  • Servei d’Accés a l’Ocupació Pública i Carrera Professional.
  • Servei de Salut Laboral.

Àrea de Seguretat i Mobilitat:

  • Servei de Comerç i Mercats.