Àrea de Seguretat i Mobilitat.

  • Servei de Policia Local.
  • Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció d’Emergències i Protecció Civil.
  • Servei de Mobilitat.
  • Servei d’Ocupació del Domini Públic Municipal.