• Humanista. Filla de La Torre, de classe treballadora. Inspirada per les dones que m'ensenyaren que tot era possible. Fent política des dels afectes amb els peus arrelats a la terra.


Àrea d’Hisenda i Participació:

  • Servei de Pedanies.
  • Servei de Descentralització i Participació Ciutadana.

Àrea de Família, Educació i Consum:

  • Servei de Joventut i Infància.

Àrea de Benestar Social:

  • Servei d’Addiccions.
  • Servei de Benestar Social i Integració.
  • Servei d’Igualtat.
  • Servei de Majors.