• Mare i enginyera amant de la natura. Compromesa amb la València diversa i de barris.


Portaveu de Compromís València.

Àrea Patrimoni, Recusos Humans i Tècnics:

  • Servei de responsabilitat patrimonial i patrimoni.

Àrea d’Urbanisme, Vivenda i Llicències:

  • Servei d’habitatge.
  • Servei d’obres i manteniment d’infraestructures.
  • Servei de planejament, projectes urbans, assessorament urbanístic, gestió urbanística i gestió de centre històric.
  • Servei de llicències d’activitats, inspecció Municipal i llicències urbanístiques.