Puchades: “Ni Rita Barberá es va atrevir mai a menysprear de manera tan clara el valencià en les convocatòries per a accedir a la funció pública municipal.”

El regidor de Compromís per València Ferran Puchades explica que l’Ajuntament ha convocat dos borses per al nomenament temporal de personal interí en les categories d’informàtic/a i metge/ssa que s’han publicat al Butlletí Oficial de la Província amb data 13 de febrer d’enguany. Estes són les dos primeres borses convocades amb el govern del Partit Popular i Vox i en les mateixes s’exclou la valoració com a mèrit del coneixement del valencià. Per a Puchades, “este és un fet molt greu i més sent les primeres convocatòries del govern de Catalá que poden marcar el camí de les futures convocatòries que s’aniran produint al llarg dels pròxims anys”.

El regidor de Compromís destaca en primer lloc una vulneració de la pròpia normativa municipal, perquè el propi Reglament d’ús del valencià aprovat pel Ple municipal l’any 2005 preveu al seu article 13.3 que en les proves per a l’accés a la funció pública municipal es valorarà el coneixement del valencià, a més de declarar a l’article 2 que el valencià és la llengua pròpia de la ciutat de València i a l’article 4 que els acords es redactaran preferentment en valencià. Segons Ferran Puchades, “l’alcaldessa Catalá no sols ignora el mandat constitucional que emplaça als poders públics a promoure les llengües cooficials com un patrimoni col·lectiu, o l’Estatut d’Autonomia i la Llei d’ús del valencià, sinó que vulnera la pròpia normativa municipal i es burla de la ciutadania que té dret a relacionar-se en valencià amb l’administració i esta ha de garantir este dret amb personal competent en les dues llengües oficials.”

Per a Puchades “estem davant una nova mostra de la regressió en la conquesta i garantia dels drets que hem anat aconseguint durant dècades, inclòs amb governs del PP, per a situar-se al costat del programa aconstitucional de la ultradreta espanyola”. En este sentit, Puchades ha recordat que “ni Rita Barberá es va atrevir durant el seu govern a excloure el valencià com a mèrit en les convocatòries per accedir a la funció pública, però això a Catalá sembla no importar-li si serveix per congraciar-se amb el seu soci d’ultradreta.” Finalment Puchades ha informat que ha presentat un recurs de reposició que es troba pendent de contestació i ha elevat una queixa davant la Sindicatura de Greuges.