Els valencianistes presenten una moció al Ple proposant que es culmine la conversió en zona de vianants prevista entre les tres places i la suspensió de la modificació de línies d’EMT que no compta amb cap aval tècnic municipal.

Així ho ha donat a conéixer aquest matí l’ex titular de l’àrea de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, que va presentar ahir de cara al pròxim ple la moció titulada “Conversió en zona de vianants del carrer Sant Vicent”. Amb ella, Compromís espera aconseguir l’acord del Ple per a procedir a la conversió en zona de vianants integral del carrer Sant Vicent Màrtir entre la plaça de la Reina i la plaça de l’Ajuntament; deixar sense efecte l’anunci de modificació de les línies de l’EMT, a la vista que encara no compta amb cap aval tècnic per a portar-lo endavant; i que es mantinga el doble carril dedicat exclusivament al transport públic al carrer Colón, protegint l’accés al mateix des de Porta de la Mar, i els beneficis tant els vianants que ara gaudeixen de l’artèria i el seu entorn, com de tots els seus comerços; així com salvaguardant la qualitat del servei que l’EMT presta a totes els barris de València.

“Com ja vam anticipar ahir a la vista de l’expedient de modificació de línies d’EMT, volem creure que quan l’alcaldessa Català va anunciar la modificació de línies —així com quan va anunciar la resta de propostes que li arriben del regidor Jesús Carbonell— ella desconeixia que el regidor encara no havia treballat la modificació amb el servei de Mobilitat (no es va obrir l’expedient en el servei fins a dies després) ni comptava amb cap informe dels serveis tècnics municipals avalant les presumptes bondats que arribarien amb eixes actuacions”, relata el regidor Grezzi.

Per això, afig, “a la vista que són absolutament contràries al desig de tot el veïnat de València en el fet que s’avance en la protecció i racionalització del centre històric de la ciutat com estava previst per l’anterior govern municipal, confiem que Català podrà rectificar i paralitzar unes actuacions que tindran unes conseqüències molt greus a curt termini. En canvi, podrà participar per primera vegada en totes estes actuacions que han suposat un abans i un després en la història recent de València convertint en zona de vianants aquest tram de Sant Vicent com estava previst”.

Text íntegre de la moció

Les obres de canalització hidràulica del carrer Sant Vicent, en el seu tram entre plaça de la Reina i la plaça de l’Ajuntament, que van començar a primers de setembre i que es desenvoluparan durant 3 mesos, han tingut com a efecte el desviament del trànsit motoritzat residual que circulava. Una circumstància sobrevinguda que, no obstant això, ha posat de manifest que els pocs vehicles que feien ús d’aquesta via, després de totes les mesures de racionalització del trànsit i l’impuls en el Pla València Ciutat de Places impulsades des de l’any 2015, tenen altres alternatives per a accedir a tot l’entorn.

De fet, la conversió en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament, de la plaça de la Reina i l’entorn de la Llotja i el Mercat Central, així com les mesures de racionalització de l’ús dels vehicles motoritzats, la posada en marxa de l’APR Ciutat Vella Nord i de l’aparcament de residents a Ciutat Vella, ha tingut uns efectes molts positius sobre la reducció del trànsit motoritzat, la millora de la qualitat de l’aire i acústica, i un increment molt notable de les persones que es mouen caminant en tota Ciutat Vella.

Específicament, tal com demostren les dades oficials de les IMDs, al carrer Sant Vicent l’any 2017 circulaven més de 13.300 vehicles en el dia mentre que en este 2023 són poc més de 2.800, una reducció d’uns 10.500 vehicles, un 79% menys. Igualment, al carrer la Pau l’any 2017 circulaven més de 17.800 vehicles mentre que ara no arriben als 13.000, una important reducció de més de 4.800, més d’un 27% menys. La reducció tan important de trànsit en estos 2 carrers no ha generat increments notables en altres carreres del voltant, com per exemple Marqués de Dos Aigües i Poeta Querol, que han passat de tindre una circulació de 5.700 vehicles en 2017 a 8.450 en aquest 2023, un increment de tan sols de 2.750 en el dia, només un 32% més.

Imatge del trànsit constant pel tram de Sant Vicent Màrtir l’any 2008 captada per Google.

A més, al carrer Colón després de les mesures d’ampliació de carrils dedicats exclusivament al transport públic, el resultat no ha pogut ser més positiu: mentre en 2017 circulava una mitjana de 19.500 vehicles motoritzats en el dia, en 2023 circulen poc més de 7.800, una reducció de 11.700 diaris, un 60% menys. Una millora molt notable de la funcionalitat i qualitat ambiental d’esta important artèria comercial, on el repartiment modal a hores d’ara és el següent: només un 8% dels desplaçaments és fan amb cotxe; vora el 60% ho fan caminant i un 6% en el carril bici; mentre l’EMT transporta 6 vegades més persones que el cotxe, havent guanyat en regularitat, velocitat comercial i en freqüència.

El comerç del carrer Colón i les adjacents ha pràcticament duplicat afluència, diàriament està ple de gent perquè ara és molt més accessible, està molt millor connectat, i a més s’ha sumat la gent que arriba amb bici i patinet. Igual que totes les places convertides en zona de vianants que, sent més atractives i perfectament connectades, reben el favor d’un nombre creixent de persones que les visiten, fan les compres, disfruten de l’entorn, de l’arquitectura i la seua monumentalitat, de la gran oferta gastronòmica i lúdica.

Amb totes estes dades objectives i tan positives, l’anunci de l’actual govern municipal de canviar de recorregut les línies de l’EMT i duplicar els carrils motoritzats al carrer Colón per a reintroduir milers de vehicles motoritzats en el cor de la ciutat, encara no avalat per cap informe amb els seus presumptes beneficis per part dels tècnics dels serveis de Mobilitat, Qualitat i Anàlisi Mediambiental i Contaminació Acústica, així com de la Comissió de Patrimoni, resulta absolutament incomprensible i injustificable.

De fet es tracta d’un pas arrere en el camí recorregut per la ciutat en els últims huit anys, no sols en matèria mediambiental, sinó també patrimonial, ja que ha sigut la reducció de circulació de vehicles privats per tot el centre de ciutat la que ha possibilitat la recuperació i reurbanització del seus espais públic més emblemàtics. De fet, la prova fonamental és la instauració d’una plataforma única en tot l’entorn recuperat les dues passades legislatures amb els avals i tot el treball tècnic dels funcionaris municipals als quals ara sembla no haver-se consultat. Una transformació a la qual només li faltava l’última peça, el tram del carrer Sant Vicent Màrtir entre la Plaça de la Reina i la Plaça de l’Ajuntament, que ja reuneix les condicions per a convertir-se, com es tenia previst tant per l’anterior corporació com per tot l’equip tècnic municipal —amb el qual l’Ajuntament continua comptant— en un carrer per a vianants, que afavorirà a més la definitiva transformació amb encara menys trànsit de la Plaça de l’Ajuntament.

Entenem que ara l’alcaldessa Català ha sigut víctima d’un engany per part del seu regidor, que li ha proposat una remodelació del trànsit amb només uns plànols però amb cap suport tècnic que l’avale. I per això, sense saber que el regidor i el seu equip polític no havien fet el treball previ preceptiu que se’ls pressuposa, va anunciar com un fet positiu reintroduir pel tram final del carrer de la Pau i Sant Vicent fins a 6 línies, circulant per un carrer d’un sol carril de pocs centenars de metres de longitud. Del trànsit mínim indispensable que estava planejat per al centre de les tres places que formen la joia de la corona de la ciutat, a més de 600 autobusos circulant en el dia. Això es traduirà en continus embossos, autobusos i autobusos un darrere de l’altre, i la Plaça de l’Ajuntament convertida de nou en una estació d’autobusos, ja que regularien 3 línies en el mateix cor de la plaça. Un fet que demostra una vegada més la incoherència del discurs de la senyora Català: quan es va convertir en zona de vianants la plaça demanava que no hi haguera cap carril de circulació motoritzada; ara passaran 5 línies més.

És per això, amb la convicció que l’anunci realitzat ha estat fruit d’un engany i que al Ple Municipal ningú desitja per al veïnat un retrocés i un empitjorament de València de la magnitud anunciada, que formulem la següent:

PROPOSTA D’ACORD

1. Que el govern procedisca a la conversió en zona de vianants integral del carrer Sant Vicent Màrtir entre la plaça de la Reina i la plaça de l’Ajuntament.

2. Que es deixe sense efecte l’anunci de modificació de les línies de l’EMT, que encara no compta amb cap aval tècnic per a portar-lo avance, amb la finalitat de garantir la qualitat del servei de transport públic que es presta a tots els barris de València.

3. Que es mantinga el doble carril dedicat exclusivament al transport públic al carrer Colón, protegint l’accés al mateix des de Porta de la Mar, i els beneficis tant per als vianants que ara gaudeixen d’esta artèria i el seu entorn, com de tots els seus comerços.