Davant la invasió de voreres i zones per als vianants per cotxes, motos i altres vehicles de motor —tant en noves zones, com la superilla de la Petxina o la Plaça de l’Ajuntament, com en conversions en zona de vianants antigues com Benimaclet o el Cabanyal—, Compromís demana al regidor Jesús Carbonell que pose en marxa una campanya d’especial protecció dels vianants enfront dels vehicles estacionats tant en estes zones per als vianants com en els espais de la calçada en els quals està específicament prohibit amb senyalització.

Així ho ha sol·licitat el regidor Giuseppe Grezzi, ex titular de l’àrea de Mobilitat Sostenible, en una moció proposada per a la pròxima comissió competent, després que refermen en xarxes socials les denúncies veïnals per la invasió de vehicles motoritzats circulant i estacionant per espais per als vianants, amb el consegüent perill per a les persones.

“El Sr. Carbonell, cotitular de les àrees de Trànsit i de Policia Local i per tant responsable de la normativa municipal a l’efecte de mobilitat i del cos d’agents que han de vetlar pel seu respecte i compliment, ha declarat en diverses ocasions que aquesta seria “la legislatura dels vianants” però d’antuvi no sembla haver pres cap mesura perquè així siga”, resumeix Grezzi. “De nou volem pensar que és més per deixadesa o vagància del senyor Carbonell i la senyora Català que per maldat; que no és que estiguen a favor dels infractors i en contra de la ciutadania i de la seua protecció; però això cal demostrar-ho amb fets. Per això els deixem en safata esta proposta d’actuació per a atallar definitivament les conductes incíviques d’un reduït grapat de caradures que posa en perill la integritat física de les persones només amb la finalitat d’estalviar-se el pàrquing o pegar una volta més per a buscar lloc. Només han de votar-la i posar-se a treballar d’una vegada”, proposa el regidor de Compromís.

La moció proposa que la Policia Local emprenga una campanya específica de control de la circulació i estacionament no autoritzat de vehicles motoritzats en voreres, zones per als vianants, carrils bus, passos de vianants, cebrejats i la resta d’espais en els quals està terminant prohibit tant en la normativa estatal com en la municipal; amb el compromís de donar continuïtat a la vigilància policial del total compliment de les ordenances pel que toca a estes àrees d’especial importància i protecció per als vianants i per a la seguretat viària per part dels vehicles motoritzats. Tot, com recorda Grezzi que es va comprometre Compromís al seu programa electoral, “amb la finalitat d’avançar en l’objectiu de Visió Zero perquè València siga una ciutat sense morts o lesions greus derivades dels accidents de trànsit”.