Els treballs per a reurbanitzar la plaça Llorenç de la Flor han començat en el barri del Cabanyal. Este lloc, situat entre els carrers dels Àngels i Escalante, compta amb un jardí i una zona de jocs infantils. L’actuació permetrà la millora de l’accessibilitat, la restauració del parc infantil i el soterrament del cablejat elèctric. Així mateix, els treballs compten amb un pressupost de 309.960,28 euros (IVA inclòs) i duraran quatre mesos.

Els majors problemes que presenta són, d’una banda, la seua difícil accessibilitat, ja que està envoltada per un xicotet mur i quatre entrades amb rampes i escalons i, per un altre, la degradació visible en, per exemple, el tobogà de formigó amb la seua armadura a l’aire. Per això, les labors de millora consistiran en la demolició de part del mur que l’envolta i l’adequació de la plaça a la cota de les voreres. Quant a l’interior del jardí, es pavimentarà amb rajoles de formigó porós que facilitarà el drenatge de l’aigua de pluja. Este mateix material s’utilitzarà per a convertir en zona de vianants els carrers adjacents situats al nord i sud del jardí per a aconseguir un acabat molt més homogeni.

A més, s’instal·laran nous jocs infantils i es restauraran alguns dels actuals, envoltant-los tots amb paviments de seguretat. Al costat d’això, es col·locarà nou mobiliari urbà compost per bancs de fusta, papereres i una font. A això se li afegirà la col·locació dels monuments restaurats de José Benlliure Gil i Eduardo Escalante.

Pel que fa a l’arbratge, es mantindrà la majoria gràcies a la construcció de jardineres i escocells on es plantaran nous exemplars amb l’objectiu d’augmentar les zones d’ombra. Això anirà acompanyat de la instal·lació d’una nova xarxa de reg que arribarà a tot el recinte de la plaça. A més, l’enllumenat de les façanes serà substituït per fanals i el cablejat tant de llum, com de telefonia i telecomunciacions, se soterraran.