L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat de la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha signat el nou conveni entre l’Ajuntament de València i la Fundació Centre d’Estudis Vicente Blasco Ibáñez a la Casa Museu Blasco Ibáñez. El nou acord té com a objectiu la difusió de l’obra i figura de Vicente Blasco Ibáñez. Així mateix, té una vigència de quatre anys i reemplaça el conveni del 20 de desembre de 2012.

El conveni inclou la pròrroga del depòsit dels fons bibliogràfics, fotogràfics, documentals i museogràfics de la Casa Museu Blasco Ibáñez, per part de la pròpia fundació. Així mateix, l’Ajuntament es compromet a «custodiar degudament els béns, conservant-los i mantenint-los adequadament», així com a la promoció i difusió de la figura i l’obra de l’escriptor.

En esta línia, el Consistori també es compromet a subvencionar les activitats de la Fundació Blasco Ibáñez, mitjançant un import de 12.000 euros anuals, els quals hauran d’anar destinats a la promoció i difusió de la figura de l’autor. Així mateix, també destinarà anualment una assignació econòmica de 20.000 euros, dins dels pressupostos globals del Servici de Patrimoni Històric i Cultural, destinats a la realització d’activitats culturals, didàctiques, de promoció i difusió.

D’altra banda, es destinaran 30.000 euros per a la realització d’inversions i millores a la Casa Museu Blasco Ibáñez i es crearà un premi d’investigació i/o beca d’estudis denominat «Vicente Blasco Ibáñez», amb una dotació de 6.000 euros anuals. De la mateixa manera, es crearan diverses rutes literàries relacionades amb la vida i l’obra de l’autor i una nova Comissió de Coordinació, que es reunirà de forma trimestral a fi de facilitar l’intercanvi d’informació i la coordinació en l’execució de les activitats proposades.

Ribó ha explicat que «l’objectiu del conveni és potenciar la tasca de difusió, ja que no es pot entendre el que és València ni el que som sense la figura de Vicente Blasco Ibañez». D’altra banda, el president de la Fundació Centre d’Estudis de Vicente Blasco Ibañez, Ignacio Soler, ha assenyalat que «és un conveni satisfactori, ja que promou i millora l’esperit del conveni de 2012». «Per totes dues parts hem considerat que la figura de Vicente Blasco Ibañez no pot quedar en l’oblit», ha afegit.

Al tall de veu podeu escoltar les declaracions de Joan Ribó: