Ribó impulsa una moció al Ple de suport a la construcció d’un pavelló esportiu i d’usos culturals a València amb capacitat per a 15.000 espectadors

L’alcalde de València, Joan Ribó, elevarà en el pròxim Ple d’este mes de juliol una moció perquè la Corporació puga donar suport a la construcció d’un pavelló esportiu i per a usos culturals amb capacitat per a aproximadament 15.000 espectadors i aparcament i instal·lacions annexes. L’alcalde, que ha destacat que «per fi València podrà entrar en el circuit nacional i internacional d’esdeveniments esportius i musicals, per exemple», ha compartit la seua moció amb els grups municipals de la Corporació.

Joan Ribó ho ha explicat així este matí a preguntes dels periodistes. D’esta manera, es dóna suport a la iniciativa que ha presentat la mercantil LICAMPA 1617 SL que, davall la fórmula de concessió demanial, pretén construir i explotar un pavelló esportiu multiusos en la parcel·la de propietat municipal que recau als carrers d’Àngel Villena, Bomber Ramon Duart i Antonio Ferrandis. L’alcalde considera este futur recinte “d’interés general per a la ciutat de València”. I n’ha explicat les raons: “en primer lloc perquè la ciutat no té una instal·lació d’este nivell i aforament, per la qual cosa queda necessàriament al marge de l’organització de grans esdeveniments esportius, culturals, musicals, d’oci, etc. i vull que València tinga els impactes positius que estos espectacles donen a la ciutat, tant econòmicament com reputacionalment”.

En este sentit, Joan Ribó ha fet menció de l’estudi d’impacte econòmic elaborat per l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE), que xifra l’impacte anual d’este futur recinte en uns 10 milions d’euros anuals i la creació de més de 300 llocs de treball. “El projecte podria convertir-se en un element singular de referència de la ciutat de València en l’àmbit nacional i internacional, i contribuir a la desestacionalització del turisme a la nostra ciutat”. Així mateix, l’alcalde ha destacat “l’efecte revitalitzador que una instal·lació com esta pot provocar en esta part de la ciutat”.

Alhora, Joan Ribó ha recordat que “qualsevol procediment que encete l’Ajuntament, com fem sempre, haurà de respectar els procediments administratius de planejament i concessió demanial, de conformitat amb la normativa en matèria d’urbanisme i la normativa patrimonial de les entitats locals vigents”.

En la moció, l’alcalde exposa com el desenvolupament de la iniciativa presentada exigix atribuir prèviament a la parcel·la en qüestió un ús global esportiu-recreatiu, amb els usos terciaris que el PGOU vigent admet com a compatibles. Així, i sense perjudici del que resulte de la tramitació urbanística, es considera com un ús urbanístic adequat i convenient per a la zona de referència, si es valoren les seues bones condicions de comunicació i accés, la seua proximitat a les actuals instal·lacions del Pavelló Municipal de la Font de Sant Lluís i de l’Alqueria del Basquet, i l’existència d’un nivell de dotacions públiques i equipaments en la zona suficients.

L’alcalde, a més, ha explicat que el procediment de concessió demanial que hauria de regir este procediment està previst en la normativa patrimonial de les entitats locals. Consta de dos fases: una primera de concurs de projectes i una segona de licitació de la concessió. Prèviament el planejament haurà d’atribuir a la parcel·la els usos que regularan el futur recinte esportiu i multiusos, i regularà les condicions edificatòries d’esta instal·lació.

Per este motiu, en un moment encara inicial, i una vegada rebuda la proposta d’iniciativa de Licampa 1617 SL, l’alcalde ha volgut comptar “amb el suport polític del Ple de l’Ajuntament, on representats tots els grups polítics municipals, davant l’envergadura d’un projecte que ha de ser beneficiós per a la ciutadania i sobre el qual, durant els últims mesos, hem estat dialogant, amb la mirada posada en els interessos de València”.

El projecte presentat per la mercantil LICAMPA 1617 SL per a un recinte esportiu i multiusos té un pressupost que ronda els 192 milions d’euros. L’empresa ofereix el pagament d’un cànon a favor de la corporació municipal, de caràcter variable, calculat sobre els ingressos obtinguts per la gestió del pavelló, referits a la totalitat dels béns demanials objecte de concessió (parcel·la i subsòl necessari per a la construcció de l’aparcament), i està sotmès a un termini màxim de la concessió de 50 anys. Al final d’este període es revertiran les instal·lacions construïdes a favor de la corporació.

 

 

Arxivat en: 2018, Ajuntament, Esport, Joan Ribó

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *